logo

Canonova promocija 3-letne garancije na žarnice

Posodobljeno 9:00 / 28-feb-2019

CANON EUROPA N.V.
PROMOCIJSKA AKCIJA ZA 3-LETNO GARANCIJO ZA ŽARNICE
DOLOČILA IN POGOJI

Promocija in promotor (pobudnik)

1) Promotor je podjetje Canon Europa N.V., registrirano na naslovu Bovenkerkerweg 59, 1185 XB, Amstelveen, Nizozemska (v nadaljevanju dokumenta kot “Canon”).

2) Za izbrane Canonove izdelke (“Promotional Products”  – “Promocijske izdelke" ), kot je natančneje opredeljeno v nadaljevanju, ta 3-letna promocijska garancija za žarnice (“Promocijska garancija za žarnice” – “Promotional Lamp Warranty”) vključuje:

a) dobavo nove žarnice za zamenjavo okvarjene (največ tri nove žarnice);

b) brezplačno dostavo nove žarnice na naslov, ki ga je posredoval deležnik (kupec).

V izogib kakršnemu koli dvomu: Promotor ne zagotavlja servisne službe za fizično zamenjavo žarnice.

Promocijsko obdobje

3) Promocijski izdelki morajo biti kupljeni na področju, ki ga določa promocijska akcija (posebej določeno v nadaljevanju), in sicer na www.canon.si/where_to_buy/for_home/ med 01.03.2019 in 31.12.2019. Datum nakupa izdelka mora biti jasno naznačen na dokazilu (računu) o nakupu. Ne pozabite, da morate izdelek registrirati v roku 60 dni od nakupa izdelka.

Področje promocije

4) Promocijski izdelki morajo biti kupljeni  – in registrirani na naslov  – znotraj področja, za katerega velja promocija, in sicer:

Albanija, Armenija, Azerbajdžan, Bosna, Bolgarija, Ciper, Gruzija, Hrvaška, Kosovo, Moldavija, Makedonija, Malta, Romunija, Srbija, Slovenija, Tadžikistan, Turkmenistan, Ukrajina, Uzbekistan in Grčija.

Promocijski izdelki

5) Izbrani Canonovi izdelki, ki so vključeni v promocijsko garancijo za žarnice (“Promocijski izdelki”  –  “Promotional Products)”, so vsi projektorji z našega področja, ki delujejo s pomočjo žarnic. Poglejte aktualni seznam "Promocijskih izdelkov" http://www.canon.si/lampwarrantypromotion/

6) "Promocijski izdelki" morajo biti novi in izvorno Canonovi ter morajo biti priskrbljeni in distribuirani ponudnikom v maloprodaji s strani skupine Canon, ki se nahajajo na področju, ki ga pokriva promocijska akcija. Prosimo vas, da pri prodajalcu preverite dejstva glede nakupa in promocijske akcije, da bi preprečili nepotrebno razočaranje. Nakupi iz "druge roke", nakupi prenovljenih ali obnovljenih izdelkov  ali izdelkov, ki so ponarejeni ali kršijo pravice intelektualne lastnine skupine podjetij Canon na kakršen koli način (vključno z izdelki vzporednega ali "sivega" trga, vendar ne omejeno na njih), ne bodo upravičeni  do ugodnosti v skladu s to promocijo.

7) Promocijski izdelki morajo biti registrirani v roku 60 dni od nakupa, da zapadejo ugodnostim promocijske akcije. Za registracijo svojega izdelka morate izpolniti zahtevek v skladu z navodili, ki jih navajamo v nadaljnjem besedilu.

8) Ta ponudba je namenjena samo končnim uporabnikom.

9) Za vse udeležence (stranke) se šteje, da se strinjajo, da se zavežejo spoštovanju določil in pogojev, ki veljajo za promocijsko akcijo.

Kako registrirati izdelek in zahtevati promocijsko jamstvo za žarnico

10) Vse stranke morajo biti stare 18 let ali več. Z registracijo svojega izdelka in vnosom zahtevka v skladu s to promocijo se strinjate, da pristajate tudi na določila, ki veljajo za akcijo. Če niste stari 18 let in/ali če ne želite pristati na določila te promocije, vas prosimo, da ne uveljavljate zahtevka za promocijsko garancijo za žarnice.

11) Registracija izdelka

a) Če želite vložiti zahtevek za promocijsko garancijo za žarnice, morate najprej registrirati vaš izdelek. Za registracijo izdelka morate pravilno izpolniti in poslati spletni registracijski obrazec, s čimer registrirate svoj izdelek (kar vključuje tudi vnos veljavne serijske številke (številk)*) v 60 dneh od nakupa izdelka. Zahtevo za registracijo, ki bo prispela po 60. dnevu od nakupa izdelka, Canon ne bo sprejel v obravnavo. Udeleženci bodo morali skenirati, priložiti in naložiti na spletni registracijski obrazec (online registration form) veljavno dokazilo o nakupu (npr. kopijo potrdila o plačilu ali kopijo potrdila spletnega naročila in plačila). Upoštevajte, da dokaz o dostavi ne bo sprejet kot veljavno dokazilo o nakupu.

* Za pomoč pri iskanju kraja, kje se nahaja serijska številka, kliknite tukaj.

b) Glede veljavnosti registracije izdelka bodo vlagatelji dobili potrdilo prek el. pošte, da je bila njihova zahteva sprejeta in izdelek registriran. Če ne dobite takšnega potrdila prek el. pošte v roku 8 delavnih dni od oddaje vašega zahtevka za registracijo, vas prosimo, da se obrnete na info@canon.si. Prosimo vas, da varno shranite potrdilo, ki ga dobite, kajti lahko se ga zahteva kot potrdilo, da je vaša registracija izdelka veljavna v primerih, če želite pridobiti usluge, ki jih določa garancija.

12) Garancijski zahtevek za žarnico

a) Ko je udeleženec enkrat uspešno registriral promocijski izdelek, se stranki pošlje potrditveno e-poštno sporočilo z osebnimi prijavnimi podatki za prijavo v spletni sistem, prek katerega lahko udeleženec upravlja promocijske zahtevke za garancijo. Za uveljavitev zahtevka glede promocijske garancije za žarnice mora stranka pravilno izpolniti in oddati zahtevek prek spleta s pomočjo spletnega sistema tako, da uporabi svoje personalizirane prijavne podatke.

b) Stranka bo dobila elektronsko potrdilo prek e-pošte, da je njegova zahteva sprejeta. Če ne dobite takšnega potrdila prek e-pošte v roku 8 delavnih dni od oddaje vašega zahtevka, vas prosimo, da se obrnete na info@canon.si. Prosimo vas, da varno shranite potrdilo, ki ga dobite, kajti lahko se ga zahteva kot potrdilo, da je bila zahteva sprejeta v primerih, če želite pridobiti usluge, ki jih določa garancija. Nova žarnica bo dostavljena na posredovan naslov brezplačno.

c) Promocijska garancija za žarnice dovoljuje stranki, da zahteva brezplačno žarnico kot nadomestilo za okvarjeno. Stranka lahko zahteva do 3 žarnice na določen promocijski izdelek v roku treh let.

13) Canon si pridržuje pravico, da razveljavi vse nepravilne, nepopolne ali neutemeljeno registrirane izdelke ali zahteve.

Omejitev odgovornosti

14) Canon ni odgovoren (in to v največji možni meri, ki jo dovoljuje zakon) za kakršno koli izgubo, škodo ali poškodbe kakršne koli narave, ki jo je utrpel kateri izmed udeleženih v tej promocijski akciji. Vendar pa nič v teh pravilih nima za posledico izključitev ali omejitev Canonove odgovornosti za telesne poškodbe ali smrt, ki je dokazano povzročena zaradi malomarnosti Canonovih zaposlenih ali zastopnikov.

15) Canon si pridržuje pravico do revizije vseh zahtevkov za zagotovitev skladnosti s temi pogoji in da zahteva dodatne informacije in dokazila. Canon si pridržuje pravico do izključitve terjatve in/ali udeležencev, če sumi, da je ugodnost promocije zlorabljena na kakršen koli način. Canonove odločitve v zvezi s promocijo so dokončne, brez predhodnega pisnega obvestila.

16) Za izdelek velja promocija, če je na zalogi. Canon ne bo odgovoren za neuspeh prodajalcev na drobno, da bi izpolnili naročilo promocijskih izdelkov v promocijskem obdobju.

17) Canon si pridržuje pravico, da izniči, dopolni in/ali spremeni pogoje promocijske akcije kadar koli, brez kakršne koli odgovornosti, kljub vsemu pa si bo vedno prizadeval, da se zmanjša neželeni učinek na udeleženca in da se prepreči nepotrebno razočaranje.

Varovanje osebnih podatkov

18) Canon Europa N.V., Canon CEE GmbH, ki ima sedež podjetja na naslovu Oberlaaer Strasse 223, 1100 Dunaj, Avstrija, in Canon Europe Limited, registriran v Združenem kraljestvu pod registrsko številko 4093977, ki ima poslovno enoto na naslovu 3 The Square, Stockley Park, Uxbridge UB11 1ET, Velika Britanija, sta upravljavca podatkov za namene, ki jih določajo veljavni zakoni in predpisi o varstvu osebnih podatkov v zvezi z osebnimi podatki, ki jih posredujejo udeleženci v zvezi s to promocijo. Nadzor in obdelava osebnih podatkov, bodisi s strani Canona ali njegovih pooblaščenih tretjih strani, je popolnoma v skladu z zakoni in predpisi, ki urejajo zasebnost podatkov. Osebne podatke bodo shranjevali in obdelovali  samo v podjetju Canon ali pri tretjih straneh, pooblaščenih s strani podjetja Canon, za namene upravljanja te promocije in za garancijske storitve glede žarnic, razen če ni drugače sporazumno dogovorjeno. Če udeleženci ne želijo, da se njihovi kontaktni podatki uporabljajo za marketinške namene ali da bi Canon v prihodnosti  stopil v stik z njimi v zvezi s podobnimi promocijami, naj NE potrdijo ustreznega okenca ("opt-in" ) pri izpolnjevanju obrazca zahtevka.

Upravljavec promocijskih podatkov je podjetje Interpay Sales Promotion, IDA Business & Technology Park, Ring Road, Kilkenny, Irska, registrirano na Irskem pod številko 476077, katerega sedež je na naslovu IDA Business & Technology Park, Ring Road Kilkenny na Irskem (dalje »koordinator«).  Koordinator je pooblaščen in odgovoren za izvajanje dejavnosti, ki jih je naročil organizator, in pri izvajanju promocijskih dejavnosti deluje v organizatorjevem imenu in za njegovo korist.

Pravo, ki se uporablja in pristojnosti

19) Noben del tega dokumenta ne omejuje pravic, ki jih imate kot potrošnik.

20) V obsegu, ki ga dovoljuje zakonodaja, to promocijo, določila in pogoje in vse spore, ki izhajajo iz ali v zvezi z njimi, se ureja in razlaga v skladu z zakoni Anglije in Walesa ter bodo predmet ne-izključne pristojnosti sodišč v Angliji in Walesu.

21) Kot potrošnik ste lahko upravičeni, da se sodni postopek izvaja v vam razumljivem jeziku in na vaših lokalnih sodiščih. Lokalna svetovalna organizacija za potrošnike vam bo lahko svetovala glede vaših pravic. Ta določila in pogoji ne omejujejo nobene zakonske pravice, ki se lahko uporablja.