logo

Canon 3-godišnje promotivno jamstvo na žarulju

Ažurirano 8:43 / 28-Vel-2019

CANON EUROPA N.V.
PROMOTIVNO TROGODIŠNJE JAMSTVO NA ŽARULJE
UVJETI I ODREDBE

Promocija i organizator promocije

1) Organizator promocije je tvrtka Canon Europa N.V., registrirana u Bovenkerkerweg 59, 1185 XB, Amstelveen, Nizozemska (u daljnjem tekstu "Canon").

2) Za odabrane Canonove proizvode ("Promotivni proizvodi") detaljno navedene u nastavku, ovo Promotivno trogodišnje jamstvo na žarulje ("Promotivno jamstvo na žarulju") uključuje:

a) Davanje nove žarulje radi zamjene neispravne (maksimalno 3 nove žarulje);

b) Besplatnu dostavu nove žarulje na adresu koju je dao Sudionik.

Kako ne bi bilo nikakve sumnje, Organizator promocije ne pruža uslugu fizičke zamjene žarulje.

Promotivno razdoblje

3) Promotivne proizvode morate kupiti na Teritoriju obuhvaćenom promocijom (definiranom ispod) http://www.canon.hr/where_to_buy/for_home/ između 01.03.2018. i 31.12.2019. Datum kupnje proizvoda mora se potvrditi valjanim dokazom o kupnji. Vodite računa da proizvode morate registrirati u roku od 60 dana od datuma kupnje.

Teritorij obuhvaćen promocijom

4) Proizvodi obuhvaćeni promocijom moraju biti kupljeni i registrirani na adresi koja se nalazi na jednom od sljedećih Teritorija obuhvaćenih promocijom:

Albanija, Armenija, Azerbajdžan, Bosna, Bugarska, Cipar, Gruzija, Hrvatska, Kosovo, Moldavija, Makedonija, Malta, Rumunjska, Srbija, Slovenija, Tadžikistan, Turkmenistan, Ukrajina, Uzbekistan, Grčka

Promotivni proizvodi

5) Odabrani Canonovi proizvodi obuhvaćeni Promotivnim jamstvom na žarulju ("Promotivni proizvodi)" su svi projektori u našem asortimanu čiji se rad temelji na uporabi žarulje. Pogledajte aktualni popis Promotivnih proizvoda http://www.canon.hr/lampwarrantypromotion/

6) Promotivni proizvodi moraju biti novi i originalni Canonovi proizvodi te ih maloprodajama moraju dobavljati tvrtke koje pripadaju Canon grupi, smještene na Teritoriju obuhvaćenom promocijom. Molimo da kod prodavača provjerite je li ispunjen ovaj uvjet kako biste izbjegli naknadno razočaranje. Kupnjom polovnih, oporabljenih ili prerađenih proizvoda ili proizvoda koji su falsificirani ili krše prava intelektualnog vlasništva tvrtki Canon grupe na bilo koji način (uključujući i proizvode iz tzv. paralelnog ili "sivog" uvoza) ne stječete pravo na ovu promotivnu ponudu.

7) Promotivne proizvode morate registrirati u roku od 60 dana od kupnje kako bi za njih vrijedila ova Promocija. Kako biste registrirali svoj proizvod, podnesite zahtjev u skladu s uputama navedenim ispod.

8) Ova je ponuda dostupna samo krajnjim korisnicima.

9) Smatramo da svi Sudionici pristaju da ovi Uvjeti i odredbe budu za njih obvezujuće.

Kako registrirati svoj proizvod i podnijeti zahtjev za svojim Promotivnim jamstvom na žarulju

10) Svi Podnositelji zahtjeva moraju imati barem 18 godina. Registriranjem proizvoda i podnošenjem zahtjeva za ovom promocijom, slažete se da ćete poštivati ove Uvjete. Ako ste mlađi od 18 godina i/ili ne želite da vas obavezuju uvjeti ove Promocije, molimo vas da ne podnosite zahtjev za Promotivnim jamstvom na žarulju.

11) Registracija proizvoda

a) Kako biste podnijeli zahtjev za Promotivnim jamstvom na žarulju, prvo morate registrirati svoj proizvod. Za registriranje proizvoda, pravilno popunite i podnesite online registracijski obrazac  i registrirajte svoj proizvod (uključujući valjani serijski broj(eve)* proizvoda) u roku od šezdeset dana od kupnje proizvoda. Tvrtka Canon neće prihvatiti registracijske zahtjeve primljene po isteku 60 dana od kupnje proizvoda. Sudionici moraju skenirati, prenijeti i priložiti u online registracijski obrazac važeći dokaz kupnje (npr. kopiju fiskalnog računa ili online narudžbenice i potvrde o plaćanju). Imajte u vidu da dokaz o otpremi neće biti prihvaćen kao važeći dokaz o kupnji.

* Za pomoć u vezi s tim gdje da pronađete svoj serijski broj, kliknite ovdje

b) U znak potvrde registriranja proizvoda, Sudionici će e-porukom primiti potvrdu da je njihov registracijski zahtjev prihvaćen i da je njihov proizvod registriran. Ako ne primite takvu e-poruku u roku od 8 radnih dana od podnošenja registracijskog zahtjeva, obratite se na info@canon.hr . Obavezno čuvajte e-poruku s potvrdom, jer je možemo zatražiti kao dokaz valjane registracije proizvoda u slučaju da želite da vam pružamo usluge obuhvaćene jamstvom.

12) Zahtjev za Promotivnim jamstvom na žarulju

a) Nakon što Sudionik uspješno registrira promotivni proizvod, dobit će e-poruku potvrde s personaliziranim detaljima za prijavu u online sustav, preko kojeg može upravljati svojim zahtjevima za Promotivnim jamstvom. Kako bi podnio zahtjev za Promotivnim jamstvom na žarulju, Sudionik mora pravilno popuniti i podnijeti zahtjev na internetu putem online sustava, uporabom svojih personaliziranih detalja za prijavu.

b) Sudionici će e-poštom dobiti potvrdu o tome da je njihov zahtjev prihvaćen. Ako ne primite takvu e-poruku u roku od 8 radnih dana od podnošenja zahtjeva, obratite se na info@canon.hr . Obavezno čuvajte e-poruku s potvrdom, jer je možemo zatražiti kao dokaz valjanog zahtjeva u slučaju da želite da vam pružamo usluge obuhvaćene jamstvom. Nova će žarulja biti besplatno otpremljena na naznačenu adresu.

c) Promotivno jamstvo na žarulju omogućuje Sudioniku da zahtijeva besplatnu žarulju kao zamjenu za staru žarulju. Sudionik može zatražiti do 3 žarulje po Promotivnom proizvodu u periodu od tri godine.

13) Canon zadržava pravo na poništenje svakog nepotpunog, netočnog ili zahtjeva uz koji nisu priloženi traženi dokazi o registriranju proizvoda.

Odricanje od odgovornosti

14) U najvećoj mjeri dopuštenoj zakonom, Canon neće snositi odgovornost ni za kakav gubitak, štetu ili povredu bilo koje vrste, bez obzira na način njenog nastanka, a koje pretrpi Sudionik u vezi s ovom Promocijom. Međutim, nijedna odredba u ovim pravilima neće imati učinak oslobađanja od ili ograničavanja odgovornosti tvrtke Canon za osobnu ozljedu ili smrt koja nastupi uslijed dokazane nemarnosti zaposlenika tvrtke Canon ili njenih predstavnika.

15) Canon zadržava pravo na reviziju bilo kog zahtjeva radi utvrđivanja usklađenosti s ovim uvjetima i odredbama te na zahtijevanje dodatnih informacija i pratećih dokumenata. Canon zadržava pravo na isključenje bilo kojeg zahtjeva ili Sudionika ako posumnja da se Promocija na bilo koji način zloupotrebljava. Odluka tvrtke Canon vezana za Promociju je konačna i Canon neće ulaziti ni u kakvu korespondenciju u vezi s njom.

16) Promotivni proizvodi su na raspolaganju dok traju zalihe. Tvrtka Canon neće biti odgovorna ako prodavači ne uspiju odgovoriti na narudžbe za Proizvode obuhvaćene promocijom tijekom Promotivnog razdoblja.

17) Canon zadržava pravo na otkazivanje, dopunjavanje i/ili izmjene ove Promocije u bilo kom trenutku bez nastajanja bilo kakve odgovornosti, ali će u svakom trenutku nastojati umanji učinak na Sudionika, kako bi se izbjeglo njegovo razočaranje.

Zaštita osobnih podataka

18) Tvrtke Canon Europa N.V., Canon CEE GmbH, sa sjedištem u Oberlaaer Strasse 223, 1100 Vienna, Austrija i Canon Europe Limited u Ujedinjenom Kraljevstvu pod matičnim brojem 4093977, sa sjedištem u 3 The Square, Stockley Park, Uxbridge UB11 1ET, Ujedinjeno Kraljevstvo, su Kontrolori podataka u skladu s primjenjivim zakonima i pravilima o zaštiti osobnih podataka u vezi s osobnim podacima koje dostavi bilo koji Sudionik u vezi s ovom Promocijom. Kontrola i obrada osobnih podataka, koje provodi bilo tvrtka Canon ili bilo koja treća strana koju Canon ovlasti, je potpuno u skladu sa svim primjenjivim zakonima i pravilima o zaštiti osobnih podataka. Osobne podatke će čuvati i obrađivati samo tvrtka Canon ili nezavisne tvrtke koje je ona ovlastila, u cilju administriranja ovom Promocijom i uslugama pruženim u okviru Promotivnog jamstva na žarulju, ako nije drugačije ugovoreno. Ako Sudionici ne žele da se njihovi kontakt-podaci koriste u marketinške svrhe ili kako bi se tvrtki Canon omogućilo kontaktiranje s njima u vezi sa sličnim promocijama, prilikom popunjavanja zahtjeva NE bi trebali označiti odgovarajuće polje.

Obrađivač promotivnih podataka je tvrtka Interpay Sales Promotions, IDA Business & Technology Park, Ring Road, Kilkenny, Irska registrirana u Irskoj pod brojem 476077, sa sjedištem u IDA Business & Technology Park, Ring Road Kilkenny, Irska (u daljnjem tekstu "Koordinator"). Koordinator ima pravo i odgovoran je za obavljanje aktivnosti koje naruči Organizator te u provedbi promocije djeluje u ime i u korist Organizatora.

Primenjivi zakoni i nadležnost

19) Nijedna odredba sadržana ovdje ne ograničava prava koja imate kao potrošač.

20) U mjeri dozvoljenoj zakonom, ova promocija, ovi uvjeti i odredbe i bilo kakvi sporovi koji proisteknu iz njih ili u vezi s njima tumačit će se u skladu sa zakonima Engleske i Walesa i podlijegat će neisključivoj jurisdikciji sudova u Engleskoj i u Walesu.

21) Vi kao potrošač imate pravo na pokretanje sudskog postupka na svom materinjem jeziku i pred vašim lokalnim sudom. Vaša lokalna organizacija za savjetovanje potrošača moći će vas savjetovati o vašim pravima. Ovi Uvjeti i odredbe ne ograničavaju nikakva vaša zakonska prava koja su na snazi.